Επιστροφή σε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εκπαιδευτικός ΠΕ19-20 Πληροφορικής

Εκπαιδευτικός πληροφορικής του σχολείου μας είναι τη σχολική χρονιά 2017-2018 η κα Δέσποινα Παναγιώτου.

Ιστολόγιο μαθήματος ΤΠΕ: http://blogs.sch.gr/panagdeb