Επιστροφή σε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υποδιευθυντής

Υποδιευθυντής του σχολείου είναι ο κύριος Διονύσης Μαλλιώρης εκπαιδευτικός Μουσικής του σχολείου μας.

Αποτέλεσμα εικόνας για διοικηση