Επιστροφή σε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εκπαιδευτικοί ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής

Εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής του σχολείου για το Σχ. Έτος 2017-2018  είναι οι κκ Τάσος Κελεπίρης, Αναστασία Τουτού και Αθανασία Λατσίνη.

 

Ο κος Κελεπίρης Αναστάσιος διδάσκει φυσική αγωγή στα τμήματα Γ1, Γ2, Γ3 , Δ1, Δ2, Δ3, & ΟΛΟΗΜ.

Προσωπικό ιστολόγιο κυρίου Κελεπίρη: https://kelepiris-tasos.blogspot.gr/

 

Η κα Τουτού Αναστασία διδάσκει φυσική αγωγή στα τμήματα Α1, Β1, Β2, Β3, Ε1, ΣΤ1, ΣΤ3 & ΟΛΟΗΜ.

 

Η κα Αθανασία Λατσίνη διδάσκει φυσική αγωγή στα τμήματα Α2, Α3, Ε2, ΣΤ2  & ΟΛΟΗΜ.