Επιστροφή σε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εκπαιδευτικοί ΠΕ05,ΠΕ06,ΠΕ07 Ξένων Γλωσσών

Τις ξένες γλώσσες στο σχολείο μας για το Σχ. Έτος 2017-2018 διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί:

ΑΓΓΛΙΚΑ:  Προδρόμου Ευαγγελία,  Σχοινά Πολυξένη.

Η κα Προδρόμου Ευαγγελία διδάσκει αγγλικά στα τμήματα Α1, Α2, Α3 , Β1, Β3, Δ2, Ε1, ΣΤ1, ΣΤ2, ΣΤ3 & ΟΛΟΗΜ.

Η κα Σχοινά Πολυξένη διδάσκει αγγλικά στα τμήματα Β2, Γ1, Γ2, Γ3, Δ1, Δ3, Ε2 & ΟΛΟΗΜ.

 

ΓΑΛΛΙΚΑ: Τηγανίτου Αλεξάνδρα.

Η κα Τηγανίτου Αλεξάνδρα διδάσκει γαλλικά στη ΣΤ τμήμα γαλλικών 1.

 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Αδαμίδου Βασιλική, Βαβίτσα Γεωργία.

Η κα Αδαμίδου Βασιλική  διδάσκει γερμανικά στο Ε1, Ε2, ΣΤ τμήμα γερμανικών 1.

Η κα  Βαβίτσα Γεωργία  διδάσκει γερμανικά στο ΣΤ τμήμα γερμανικών 2.

10295456_10204909684598647_2114591654233895273_o