↑ Επιστροφή σε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών

Τις ξένες γλώσσες στο σχολείο μας διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί:

ΑΓΓΛΙΚΑ:  Προδρόμου Ευαγγελία,   Σχοινά Πολυξένη, Μαλαμίδου Καλλιόπη, Σαμαρίνη Πολυξένη

Η κα Προδρόμου είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διδακτική των Αγγλικών και διδάσκει στο σχολείο μας τα τελευταία έξι χρόνια. Πραγματοποιεί πλήθος προγραμμάτων και στηρίζει τη συμμετοχή των παιδιών σε διεθνείς και εθνικούς διαγωνισμούς. Συνεργάζεται με το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ για την πρακτική  άσκηση φοιτητών ενώ έχει πραγματοποιήσει προγράμματα e-twinning.

10295456_10204909684598647_2114591654233895273_o