ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

Ανατολικής Θράκης 10

55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

τηλ. 2310 434345

mail@17dim-kalam.thess.sch.gr