Επιστροφή σε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εκπαιδευτικός ΠΕ32 Θεατρικής Αγωγής

Εκπαιδευτικός θεατρικής αγωγής του σχολείου μας είναι τη σχολική χρονιά 2017-2018 η κα Γεωργία Βλάχου